Termeni și condiții

Atenție: VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE PREZENTATE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul websiteului hotelscandinavia.ro (“Site-ul”)
 1. CONDIȚII DE UTILIZARE

  Toți utilizatorii Website-ului hotelscandinavia.ro se obligă să respecte prezentele Condiții pentru utilizarea Website-ului.
  Acest Acord stabileşte utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului de Internet localizat la adresa https://www.hotelscandinavia.ro   (denumit în continuare „Website-ul”) şi se constituie între Hotel Scandinavia şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi/sau utilizarea informațiilor și materialelor Website-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de Website sau a conţinutului Website-ului, în orice modalitate, Dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre Termenii Şi Condiţiile prezentate în continuare, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Datele și informațiile sunt prezentate în Website numai în scopuri informative. Hotel Scandinavia își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabila: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Website-ului în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către Dumneavoastră dacă veți continua să folosiți Site-ul după afișarea Termenilor și Condițiilor afișate pe Website .
  Dumneavoastră şi Hotel Scandinavia sunteţi contractori independenţi şi nici o agenţie, parteneriat, companie mixtă, relaţie angajat – angajator nu este urmărită şi nu se va crea prin acest Acord.

  Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate și pot fi schimbate sau modificate oricând, la cererea acestora.

 2. SCOPUL ȘI NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

  Website-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Website-ul şi serviciile oferite de Website nu sunt disponibile pentru minori.
  Website-ul şi materialele conținute sunt furnizate de noi numai în scop informativ. Prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în Website se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, Hotel Scandinavia nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Website.
  Hotel Scandinavia nu garantează în niciun fel calitatea Website-ului din punct de vedere tehnic și funcțional și nici lipsa virușilor care ar putea exista pe Website. Hotel Scandinavia nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de către Dumneavoastră provenind din disfuncționalități ale Website-ului.
 3. COPYRIGHT

  Hotel Scandinavia vă autorizează să explorați acest Website numai dacă utilizarea este facută în scop personal, necomercial și cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la dreptul de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială pe care le conțin materialele originale pe orice copie a acestora. Website-ul şi conţinutul prezentat pe acesta, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea Hotelului Scandinavia cu excepţia cazului în care Dumneavoastră descărcați, prezentați sau imprimați o copie a materialelor prezentate în acest Website folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa Dumneavoastră necomercială.
  Întregul conținut al Website-ului reprezintă proprietatea Hotelului Scandinavia, conform prevederilor legale în materia drepturilor de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Utilizarea neautorizată în orice mod a oricăror materiale de pe Website,  se pedepsește conform legislației române. În situația nerespectării acestor condiții, nu sunteți autorizat să utilizați acest Website și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite ori salvate în calculator.
  Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, și numele comerciale sunt proprietatea Hotelului Scandinavia şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat în prealabil.
 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a vă indentifica sau pentru a vă contacta. Acestea vor fi prelucrate de către Hotel Scandinavia în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Legea 677/2001”), putând fi folosite în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor noastre, cum ar fi:
  1. Procesarea comenzilor sau a cererilor Dumneavoastră;
  2. Oferirea de produse și/sau servicii către Dumneavoastră;
  3. Facturarea și încasarea valorii serviciilor;
  4. Soluționarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor Dumneavoastră;
  5. Realizarea studiilor de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor Hotelului Scandinavia și ale companiilor asociate/partenere;
  6. Contactarea Dumneavoastră (inclusiv prin email sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale Hotelului Scandinavia și ale companiilor asociate/partenere sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți care credem că ar putea fi de interes pentru Dumneavoastră (cu excepția cazului în care ne-ați adresat o cerere scrisă prin care refuzați să fiți contactat în acest sens);
  7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii;
  8. În urma introducerii datelor cu caracter personal ale Dumneavoastră în una dintre secțiunile Website-ului, vă dați acordul expres și neechivoc pentru ca deținătorul Website-ului, pentru întreaga durată a existenței acestuia, să poată folosi aceste date în scopuri de promovare, marketing, publicitate, statistici, precum și pentru informarea Dumneavoastră referitor la activitatea website-ului, a afiliaților, precum și cu privire la serviciile și produsele/mărcile Hotelului Scandinavia, a afiliaților și colaboratorilor săi.
 5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Drepturile Dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001, sunt următoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiţiei. Aceste drepturi includ următoarele:
  1. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele Dumneavoastră sunt prelucrate de către Hotel Scandinavia;
  2. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația Dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
  3. dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit si fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Hotelului Scandinavia sau al unui terț ori să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
  4. dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor Dumneavoatră cu caracter personal;
  5. dreptul de a înainta plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.
  6. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa Hotelului Scandinavia din Bulevardul Mamaia, nr.443, oras Constanta sau prin email la adresa office@hotelscandinavia.ro . În cerere se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal. Hotel Scandinavia va comunica informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
 6. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

  Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea Website-ului şi/sau a serviciilor legate de Website (denumite în continuare „transmiterea”), Dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea Hotelului Scandinavia. Nici o transmitere nu va reprezenta vreo obligaţie de confidenţialitate din partea Hotelului Scandinavia şi nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.
  Hotel Scandinavia va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către Dumneavoastră. De asemenea, Dumneavoastră garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis Dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate către Hotel Scandinavia.
  Hotel Scandinavia are dreptul să dezvăluie informația:
  1. Companiilor asociate/partenere care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și noi;
  2. Terțelor părti specificate la art. 4.6 din acești Termeni și Condiții;
  3. Agențiilor de urmărire a creditelor (cu excepția cazului în care avem o altfel de înțelegere) care au dreptul de a schimba informații despre Dumneavoastră cu alte organizații și care pot ține evidența persoanelor cu datorii.
 7. LEGĂTURILE SPRE ALTE WEBSITE-URI

  Website-ul poate conține legături sau trimiteri către alte Website-uri, oferite doar pentru ajutorul Dumneavoastră. Dacă utilizați aceste link-uri, veți părăsi Website-ul hotelscandinavia.ro. Noi nu am analizat aceste Website-uri, nu controlăm și nu suntem responsabili pentru aceste Website-uri și/sau conținutul lor. Astfel, Hotel Scandinavia nu garantează informațiile, software-ul și alte produse sau materiale găsite pe aceste Website-uri sau orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor. Aceste Website-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe respectivele Website-uri pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Hotel Scandinavia își rezervă dreptul de a dezactiva link-uri din partea oricărui terţ către Website. Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Hotel Scandinavia nu garantează securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online. Accesând acele Website-uri și folosind produsele și serviciile de pe acestea o faceți exclusive pe propriul risc.
 8.  
 9. PROMOȚIILE

  Toate promoțiile sunt supuse disponibilității și inventarului unităților noastre, Hotel Scandinavia își rezervă dreptul să schimbe, să modifice sau să anuleze promoțiile în orice moment și fără niciun anunț în prealabil.
 10.  
 11. ACT DE RENUNŢARE, EXCLUDEREA GARANŢIEI

  WEBSITE-UL ŞI ORICE INFORMAŢIE, CONŢINUT ŞI/SAU MATERIAL LEGATE DE ACESTA SUNT FURNIZATE PE BAZA PRINCIPIULUI „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ GARANŢII DE VREUN FEL.

  NICI O DECLARAŢIE ORALĂ, VREO CORESPONDENŢĂ SCRISĂ SAU VREO INFORMAŢIE FURNIZATĂ DE HOTEL SCANDINAVIA NU VA CREA O GARANŢIE DE NICIUN FEL, ŞI DUMNEAVOASTRĂ NU TREBUIE SĂ VĂ BAZAŢI PE NICI O ASTFEL DE DECLARAŢIE SAU INFORMAŢIE.

  Ne declinăm orice responsabilitate faţă de acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor găsite pe alte Website-uri care au legătură cu Website-ul. Nu suntem responsabili pentru proasta funcţionare și securitatea  telefoanelor, reţelelor de electricitate, reţelelor electronice, a reţelelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultăţile acestora. Mai mult, nu suntem responsabili pentru incorectitudinea informaţiilor fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de Website, fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de Website. Website-ul poate să conţină defecțiuni tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice. Hotel Scandinavia nu este răspunzător pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de preţuri (incluzând, dar fără limitare la preţuri greşite ale hotelurilor), care apar listate pe Website-ul nostru. Hotel Scandinavia îşi rezervă dreptul de a face modificări, sau îmbunătăţiri ale Website-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare prealabilă.

  Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedeşte că un client este angajat în activităţi frauduloase sau nepotrivite, precum și în circumstanţe din care reiese că rezervarea conţine sau rezultă dintr-o greşeală sau dintr-o eroare.

 12.  
 13. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR

  Hotel Scandinavia, furnizorii săi sau alte părți care sunt menționate pe acest Website, nu sunt responsabile pentru niciun fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui Website, a oricăror Website-uri legate la acest Website sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste Website-uri, indiferent dacă sunt bazate pe garanție, contract sau orice altă prevedere legală și indiferent dacă a fost sau nu atenționat de posibilitatea apariției unor astfel de pierderi. Dacă utilizarea materialelor, informațiilor sau serviciilor de pe acest Website are ca rezultat apariția necesității de service, reparații ale echipamentelor sau a datelor, vă asumați costurile presupuse de acestea.
 14.  
 15. DESPĂGUBIRE

  Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Dumneavoastră sunteţi de acord să despăgubiţi Hotel Scandinavia, sucursalele, afiliații, directorii, agenţii şi angajaţii săi, absolviţi de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocaţiale rezonabile, făcute de o terţă parte referitor la sau rezultând dintr-o încălcare de către Dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează sau încălcarea de către Dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terţe părţi. Faptul că noi nu acţionăm în legătură cu încălcări făcute de Dumneavoastră sau de alţii nu înseamnă că renunţăm la dreptul nostru de a acţiona în ceea ce priveşte încălcări similare sau subsecvente.
  Dumneavoastră sunteţi integral răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi a contului
  umneavoastră şi pentru toate activităţile care au legătură cu acesta.
 16.  
 17. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII

  PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, TOŢI UTILIZATORII FAC CUNOSCUT ŞI SUNT DE ACORD CĂ PĂRŢILE DESPĂGUBITE SUNT ELIBERATE, DESCĂRCATE ŞI CONSIDERATE NEVINOVATE ŞI NU SUNT RESPONSABILE PENTRU NICIUN FEL DE RĂSPUNDERE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TOATE ASPECTELE LEGATE DE SITE (INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ÎMBOLNĂVIRE, PIERDERE, LITIGIU, RĂNIRE FIZICĂ, MOARTE, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII, ŞI PLÂNGERI BAZATE PE DREPTURI DE PUBLICITATE, DEFĂIMARE, SAU ÎNCĂLCAREA VIEŢII PRIVATE, ONORĂRII REZONABILE ALE AVOCAŢILOR ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ) CARE POT APĂREA DIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI SAU ACCEPTAREA, POSESIA, FOLOSIREA SAU FOLOSIREA GREŞITĂ A INFORMAŢIILOR, MATERIALELOR, SERVICIILOR SAU PRODUSELOR LEGATE DE ACESTEA SAU DOBÂNDITE DE LA ACESTEA. NE REZERVĂM DREPTUL CA, ORICÂND ŞI FĂRĂ NICI O RĂSPUNDERE, SĂ RESTRICŢIONĂM SAU SĂ REFUZĂM ACCESUL ORICUI LA SITE ŞI LA SERVICIILE, CONŢINUTUL, MATERIALELE ŞI FUNCŢIILE SALE.
 18. ACCES ŞI INTERFERENŢE

  Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Website-ul, conţinutul sau informaţiile conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil dat in scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat, program sau metodă care să interfereze ori să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Website-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Website.
  Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Website-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

  Informaţia pe care ne-o furnizaţi Dumneavoastră nouă (i) trebuie să nu conţină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi (ii) nu va crea obligații în sarcina noastră și nu va cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

 19.  
 20. LEGILE APLICABILE

  Acest Website este administrat de Hotel Scandinavia de la sediul său din Constanța, România. DE ASEMENEA nu garantează că materialele sau serviciile de pe acest Website sunt în concordanță sau disponibile pentru utilizarea acestora în afara României. Nu puteți utiliza/exporta materialele și serviciile din acest Website sau orice copie sau adaptare care încalcă legea. Dacă accesați Website-ul din afara României, o faceți pe propria Dumneavoastră răspundere. Aceste Condiții vor fi respectate în concordanță cu legile statului român. Folosirea Website-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni și Condiții. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu Termenii și Condițiile prezentului Acord va fi soluționată de către instanţele judecătorești competente din România.
 21.  
 22. COMUNICARE

  Întrebări sau comentarii referitoare la Website şi la informaţii conţinute în Website pot fi transmise pe e-mail la adresa office@hotelscandinavia.ro, prin adresa scrisă transmisă la Hotel Scandinavia din Constanța, Bulevardul Mamaia, nr.443. Orice comunicare sau material transmis nouă prin Website sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.
 23. GENERALITĂȚI

  Hotel Scandinavia poate schimba aceste condiții oricând prin modificarea acestui anunț. Ar trebui să vizitați această pagină periodic, pentru a revedea aceste condiții. Anumite dispoziții ale acestor condiții ar putea fi anulate de anumite anunțuri sau condiții legale localizate pe anumite pagini ale Website-ului.

  PENTRU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACESTE REGULI ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE REGULI. Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor